DE | EN | ES | PL

Impressum

Odpowiedzialny za zawartość strony

Prof. Dr Rainer Buchmann
Periodontolog
Baroper Strasse 428
D-44227 Dortmund
Niemcy
Telefon  +49  231  9766812
Fax  +49  231  9766848
E-Mail  info@rainer-buchmann.de
Internet  www.rainer-buchmann.de
NIP 315 / 5033 / 1682

Informacje o prawach autorskich i odpowiedzialności

Cała zawartość strony jest przedstawiona jedynie w celach informacyjnych.  Informacje publiczne, dokumenty i inne  dane, takie jak obrazy, grafiki, kod programowania są chronione prawem autorskim. Odpowiedzialny za treść  jest autor.  Dokumenty, które są dostępne w formie elektronicznej  w pełni objęte są prawami autorskimi (Copyright Act). W szczególności: pojedyncze egzemplarze, np. kopie i wydruki mogą być dokonywane wyłącznie do prywatnego użytku lub osobisego (§ 53 Ustawa o prawie autorskim). Produkcja i dystrybucja innych egzemplarzy może odbyć się za wyłączną  zgodą właściciela praw autorskich. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania  tych przepisów  w innym razie może być podmiotem odpowiedzialnym za nadużycia.  Cała zawartość tej strony może być powielana bez gwarancji na dokładność, aktualność oraz kompletność. Za szkody wynikłe z wykorzystania zawartych informacji na tej witrynie w żadnym wypadku nie będzie brana jakakolwiek odpowiedzialność. Za zawartość innych witryn połączonych poprzez hiperłącza są odpowiedzialni ich właściciele. Stosowanie nazw i znaków także w formie ogólnie dostępnych dokumentów, nawet jeśli nie są oznakowane, nie uzasadnia przypuszczenia, że takie nazwy i znaki w rozumieniu prawa konkurencji i prawa znaków towarowych mają być uznane za wolne i mogą być używane przez każdego. Wszystkie treści i usługi, jak również wszelkie działanie związane z tą stroną internetową podlega prawu niemieckiemu.