DE | EN | ES | PL
Nagrody

1987, 1992, 1994
Nagrody naukowe Niemieckiego Towarzystwa Periodontologii (Deutschen Gesellschaft für Parodontologie DGP) w Baden-Baden, Berlinie i Stuttgarcie.

1998
Nagroda naukowa im. Willoughby D. Miller Niemieckiego Towarzystwa Nauk Dentystyki za jego prace habilitacyjną (niem.) Klinische, biochemische und mikrobiologische Parameter zur Diagnose und Therapiekontrolle am Modell der chronischen und aggressiven parodontalen Entzündung und der parodontalen Regeneration (Kliniczne, biochemiczne i mikrobiologiczne parametry prowadzące do diagnozy i kontroli terapii na bazie modelu agresywnego zapalenia oraz regeneracji przyzębia) w Bremie.

Curriculum
  1. BIOGRAFIA
Prof. Buchmann jest absolwentem wydziału lekarskiego Uniwersytetu w Münster z 1985 roku. Tytuł jego rozprawy doktorskiej brzmi następująco: (niem.) Karyometrische Untersuchungen an Follikelepithelzellen der Rattenschilddrüse zum Problem der circadianen Rhythmik (Karyometryczne wymiary szczurzych komórek pęcherzykowych nabłonka tarczycy i rytmiki krążenia). Ukończył szkolenie specjalne w periodontologii w 1988 roku i nauczania jako starszy wykładowca na Wydziale Periodontologii Uniwersytetu Münster w 1996 roku.

Buchmann rozpoczął swoją karierę po uzyskaniu tytułu doktora hibilitowanego w 1999 roku jako tymczasowy dyrektor Departamentu Periodontologii Uniwersytetu w Münster. Był asystentem profesora na Uniwersytecie w Bostonie i Harvard Medical School w Bostonie w 2001 roku. W 2004 roku przeniósł się na Uniwersytet w Düsseldorfie, gdzie w 2007 roku założył prywatną praktykę w zakresie periodontologii. W 2010 roku Buchmann został mianowany profesorem periodontologii na Uniwersytecie w Sewilli. Buchmann jest doradcą Niemieckiej Fundacji Badań i członkiem Rady Doradczej Journal of Periodontology. Jest pedagogiem przyzębia na Uniwersytecie w Düsseldorfie i Sewilli oraz Izby Stomatologicznej w całych Niemczech.

W życiu prywatnym jest szczęśliwym ojcem czterech córek: Anina Ilka Annette, Swantje Christine Christian, Lilli and Greet Buchmann.
  1. DOSWIADCZENIE
Prof. Buchmann prowadzi badania kliniczne, mikrobiologiczne i immunologiczne w dziedzinie periodontologii.

Główny punkt jego pracy naukowej obejmuje regulację białek w płynie dziąsłowym i zaburzenia sygnału transdukcji związane z neutrofilowym uszkodzeniem tkanki w agresywnych chorobach przyzębia.

Jego obecne badania podlegają zdrowiu przyzębia i jakości życia.
  1. EDUKACJA I DYPLOMY
1978 Licencjat, Mathematisch-naturwissenschaftliches Leibniz Gymnasium Dortmund, Niemcy
1981 Egzamin z zakresu nauk przyrodniczych dla lekarzy i dentystów Uniwersytet w Münster, Wydział Medyczny
1982 Egzamin dla stomatologów
Uniwersytet w Münster, Wydział Lekarski
1984 Dentysta aprobata Uniwersytet w Münster
1985 Ukończenie jako Dr. dent.
Uniwersytet w Münster, Wydział Lekarski
1988 Specjalista ‘Periodontics’, Dental Chamber Westphalia-Lippe
Oddział Periodontologii, School of Dental Medicine, Uniwersytet w Münster
1990 Faculty staff and Research Associate, Oddział Periodontologii,
School of Dental Medicine, Uniwersytet w Münster
1996 Starszy wykładowca, Oddział Periodontologii, Uniwersytet w Münster
  1. EDUKACJA I DYPLOMY (cd.)
1998 Tymczasowy Dyrektor Oddziału Periodontologii
1999 Habilitacja z Stomatologii, Uniwersytet w Münster, Wydział Medyczny
2000 Assistant Professor, Department of Periodontology and Oral Biology, Goldman School of Dental Medicine (Boston University) and Department of Anesthesiology, Brigham and Women’s Hospital (Harvard Medical School), Boston, USA
2002 Praktyka Stomatologiczna, Unna NRW, Niemcy
2004 Oddział Periodontologii, Uniwersytet w Düsseldorf, Niemcy
2006 Doradztwo Periodontologia, Centrum Stomatologii, Knappschaft Szpital w Bottrop NRW, Niemcy
2007 Prywatna Praktyka Periodontologii i ustnej stomatologii prewencyjnej, Düsseldorf NRW, Niemcy
2010 Profesor Wydziału Periodontologii, Facultad de Odontologia, Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania
2015 Saudi German Hospital, Dubai, UAE